Kim jesteśmy?

Jesteśmy komórką Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, której głównym zadaniem jest dbałość o kształcenie oraz doskonalenie umiejętności kadr medycznych i niemedycznych. Uniwersytecki Szpital Kliniczny to najlepsi specjaliści i niespotykane na rynku doświadczenie. Chcąc w jak najszerszym zakresie realizować naszą misję „Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną” w ramach prowadzonych kursów i szkoleń zajmujemy się podnoszeniem kwalifikacji firm i osób prywatnych. Uczestnictwo w oferowanych przez nas zajęciach to nie tylko aktualizowanie i pogłębianie swojej wiedzy, ale także możliwość uzyskania rozmaitych certyfikatów i zaświadczeń. Współorganizujemy liczne konferencje naukowe. W tym roku mieliśmy przyjemność pomagać w przygotowaniu IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia, Konferencji Diagnostyki Laboratoryjnej, IV Dolnośląskiej Konferencji Pielęgniarskiej oraz II Wrocławskiego Forum Neonatologicznego.  

Nasze wartości:

  • otwartość na pomysły i potrzeby szkoleniowe;
  • innowacyjność w metodach szkoleniowych;
  • rozwój naszych klientów jak również nas samych;

Ofertę kierujemy do:

  • pracowników ochrony zdrowia, w tym: lekarzy, pielęgniarki oraz menadżerów placówek zdrowia;
  • pracujących i tych, którzy dopiero wejdą na rynek pracy, którzy dzięki nauce chcą stać się specjalistami i liderami;
  • pracowników administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe i interpersonalne;