Ośrodek Kształcenia

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
ul.Borowska 213
50-556 Wrocław
tel. 71 733 10 46

Góra